Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Cyfrowobezpieczni

Cyfrowobezpieczni

W roku szkolnym 2017/2018 Szkoła Podstawowa w Pyrzycach uczestniczyła w projekcie Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa  współfinansowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Podstawowym elementem bezpieczeństwa cyfrowego jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych. Cały rok szkolny poświęcony był zdobywaniu wiedzy na temat istniejących zagrożeń i sposobów ich unikania.

Koordynatorem projektu była p. Iwona Lichota.

W ramach projektu zostały zrealizowane następujące działania:

 1. Podczas wywiadówki każdy rodzic otrzymał broszurę informacyjną pod hasłem „Cyberprzemoc – wiedzieć, aby chronić” zawierającą informacje na temat nowych zagrożeń: cyberprzemocy, groomingu, sextingu. Rodzice obejrzeli film UWAŻNI RODZICE dotyczący roli rodziców i prawnych opiekunów w procesie edukacji dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni dzieci i młodzieży.
 2. Na gazetce szkolnej przez cały rok prezentowane były plakaty o tematyce związanej z tematem projektu wykonane prez uczniów.
 3. Podczas zorganizowanej "Nocy w szkole" zamiast telefonów komórkowych, tabletów i komputera królowały bajki: Przygody Kubusia Puchatka, Nowe przygody Mikołajka, czy Baśnie Andersena.
 4. Pod hasłem „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” zorganizowany został Dzień Bezpiecznego Internetu. W tym dniu były zainicjowane i propagowane działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Rodziców, nauczycieli i wychowawców zaznajamialiśmy z problematyką bezpieczeństwa online. Promowaliśmy pozytywne wykorzystywanie Internetu.

 5. Skorzystaliśmy z możliwości obejrzenia transmisji na żywo spektaklu pt. „Król Maciuś I” korzystając z I-TEATRU.
 6. Uczniowie zaprezentowali przedstawienie "Czerwony Kapturek" dla uczniów w szkole, rodziców, a także w Pyrzyckim Domu Kultury  dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy.
 7. Zorganizowany został happening pod hasłem ,,Cyberprzestrzeń bezpieczna i pożyteczna”.  Uczniowie naszej szkoły pod opieką nauczycieli przeszli ulicami miasta z plakatami i transparentami by zwrócić uwagę mieszkańców na zagadnienia bezpieczeństwa w sieci.

 8.  Grupa chętnych nauczycieli naszej szkoły wzięła udział w szkoleniu  „Cyfrowa lekcja z pomysłem”. Zajęcia ciekawe i wymagające współpracy były także dobrą zabawą.

 9.  W szkole zostały opracowane „Procedury reagowania w przypadku wystąpienia w szkole zagrożeń bezpieczeństwa cyfrowego" oraz "Szkolne standardy bezpieczeństwa".
 10. W szkole odbył się Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. Podczas apelu podsumowane zostały nasze działania realizowane w ramach ogólnopolskiego projektu.

  Wszystkie zaplanowane przez nas inicjatywy zostały zrealizowane jako szkolny projekt edukacyjny pod hasłem CYBERPRZESTEZEŃ BEZPIECZNA I POŻYTECZNA, którego głównym celem było podniesienie kompetencji uczniów, nauczycieli i rodziców w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego. Realizację poszczególnych zadań przedstawiliśmy w formie dokumentacji fotograficznej. Wzmocnieniem i utrwaleniem wiadomości było przedstawienie w wykonaniu uczniów pt. „Bezpieczny Internet” a zakończeniem uroczyste podpisanie przez dyrektora szkoły i przedstawicieli SU i RR wypracowanych przez społeczność szkolną ZASAD KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ MOBILNYCH na terenie szkoły.

  Cele i założenia projektowe zostały zrealizowane, mamy większą świadomość skutków i nieodwracalności niektórych pochopnych zachowań w wirtualnym świecie, wiemy jak kreować własny wizerunek w sieci, by po latach miło wspominać szkolne czasy. Możemy czuć się cyfrowo bezpieczni, bo znamy zagrożenia i wiemy jak ich uniknąć, nie zaszkodzi jednak czujne oko rodzica.

Data dodania: 2018-10-19 12:35:24
Data edycji: 2018-10-19 13:31:44
Ilość wyświetleń: 355

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Do uroczystości wręczenia sztandaru pozostało 34 dni.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej