Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

O egzaminie...

Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty

  1. Egzamin ósmoklasisty sprawdza wiadomości i umiejętności  określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
  2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez kilka kolejnych dni.
  3. Uczeń klasy ósmej od roku szkolnego 2017/2018 przystępuje do egzaminu z nastepujących przedmiotów:
  1. z języka polskiego (120 minut),
  2. z matematyki (100 minut),
  3. z języka obcego nowożytnego (90 minut)
  4. oraz od roku szkolnego 2021/ 2022 z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród nastepujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.

4. Egzamin jest obowiązkowy.

5. Egzamin nie ma progu zdawalności.

 

Data dodania: 2020-10-16 21:14:03
Data edycji: 2020-10-16 21:16:00
Ilość wyświetleń: 4

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Do uroczystości wręczenia sztandaru pozostało 38 dni.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej