Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

I klasa

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze  klasa 1a

Zajęcia prowadzone w celu opanowania wiadomości i umiejętności, które są przewidziane w podstawie programowej, a także w celu rozbudzenia zainteresowań i wyrobienia właściwej motywacji do nauki oraz korygowaniu zaburzonych funkcji.

prowadzący zajęcia: Patrycja Pyda

środy i piątki godz. 12.45-13.30, sala 105, 

 

Zajęcia sportowe: gimnastyka artystyczna dziewcząt klas 1-6

prowadzący: D. Kuźnicka i Z. Kusz

czwartek 14.30-15.15

 

Zajęcia dodatkowe z informatyki dla uczniów klas I-III

Celem zajęć  jest  rozwijanie  logicznego myślenia, kreatywności, precyzyjności, umiejętności organizacji pracy oraz współpracy z innymi,  poprzez programowanie.  W czasie zajęć uczniowie mogą również uzupełnić i poszerzyć swoje wiadomości i umiejętności z edukacji informatycznej przewidzianych w podstawie programowej dla klas I-III.

prowadzący: Bożena Masternak

poniedziałek  12.45 – 13.30

 

Gimnastyka korekcyjna  klasy 1-3

Głównym celem jest kształtowanie odruchu poprawnej postawy ciała, uświadomienie dziecku i rodzicom istnienia wady i wynikających stąd zagrożeń.

prowadzący: Magdalena Jeżycka

poniedziałek 7 i 8 godzina lekcyjna, środa 7 godzina lekcyjna,    miejsce: mała sala lustrzana i sala gimnastyczna

 

Koło turystyczne klasy 1-8

Głównym celem jest popularyzacja rajdów pieszych i rowerowych, aktywnego wypoczynku, promocja szlaków rowerowych, integracja z dziećmi innych szkół.

prowadzący: Magdalena Jeżycka

zajęcia odbywają się w soboty


Koło przyrodnicze klasy 1-8 

Celem zajęć jest uwrażliwienie uczniów na zjawiska przyrodnicze, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla jej piękna.

prowadzący: Magdalena Jeżycka

piątek  - 7 godzina lekcyjna, sala 303

 

Zajęcia logopedyczne dla dzieci ze wskazaniem w opinii  kl. I - III

Celem zajęć jest uwrażliwienie uczniów na zjawiska przyrodnicze, rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla jej piękna.

prowadzący: Klaudia Kogut

wtorek  - 13.13-15.10 sala 311,   czwartek 14.25 - 15.10, sala 311

 

Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

prowadzący: 

 

 

 

Data dodania: 2019-09-08 21:20:21
Data edycji: 2019-11-11 14:50:23
Ilość wyświetleń: 706

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Do uroczystości związanej z nadaniem imienia i sztandaru szkole pozostało 66 dni.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button