Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Historia szkoły

  • 04.03.1999r. – podjęcie Uchwały Nr VII/70/99 w sprawie założenia gimnazjum w Pyrzycach z dniem 01 września 1999r. przez Radę Miejską w Pyrzycach.
  • rok szkolny 1999/2000 – rozpoczęcie działalności Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. Siedzibą gimnazjum staje się budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Henryka Dąbrowskiego, istniejący od 1978 roku. Dyrektorem gimnazjum jest Andrzej Jakieła.
  • przez pierwsze dwa lata współistnieją dwie szkoły: SP nr 1 i gimnazjum, które najpierw ma tylko klasy pierwsze, w następnym roku drugie i w roku szkolnym 2001/02 pełną obsadę uczniów na trzech poziomach. Terytorialnie szkoła obejmuje całą gminę Pyrzyce, a uczniowie są dowożeni autobusami szkolnymi. Pierwszą Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą: Agata Czekaj, Alicja Przygoda, Magdalena Rak, Paulina Jaszczyszyn, Aleksandra Muskała.
  • rok szkolny 2000/2001 – gimnazjum kontynuuje zadanie rozpoczęte przez SP nr 1 w ramach współpracy miast partnerskich Pyrzyce – Korbach: wymiana młodzieży z Alte Landesschule w Korbach,
  • 22.06.2001r. – przestaje funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Szkoła podstawowa, której historia zaczyna się w 1955 roku, której nadano imię w roku 1970, mieszcząca się przy ul. Szkolnej, a w roku 1978 przeniesiona na ul. Rejtana 6, przestaje istnieć.
  • rok szkolny 2001/2002 – rozpoczynają się prace związane z wyborem patrona szkoły i nadania imienia szkole. W demokratycznych wyborach bierze udział cała społeczność szkolna, młodzież i dorośli. Patronką szkoły staje się polska noblistka Maria Skłodowska-Curie. Dyrektor Andrzej Jakieła zwraca się do Rady Miejskiej w Pyrzycach z prośbą o podjęcie uchwały nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie.
  • od roku szkolnego 2001/02 istnieje Złota Księga Absolwentów, do której wpisują się uczniowie opuszczający mury szkoły ze średnią ocen od 5,0.
  • 01.09.2002r. – dyrektorem zostaje Marian Pihan,
  • wrzesień 2002r. – ogłoszenie konkursu na logo szkoły; pierwsze miejsce zajmuje projekt logo, opracowany przez Mikołaja Ostolskiego z kl. 1f (opiekun Bożena Masternak) i odtąd to logo jest znakiem rozpoznawczym gimnazjum.
  • 25.06.2002r. – Rada Miejska podejmuje uchwałę Nr XLV/483/02 w sprawie nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie, a szkołę opuszcza pierwszych 287 absolwentów.
  • 23.05.2003r. – uroczyste nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie i poświęcenie sztandaru przez ks. Proboszcza Tadeusz Zacharę. Na sztandarze widnieje wizerunek patronki i logo szkoły. Od tej pory pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczne Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach. W uroczystości nadania imienia biorą udział: Zachodnioporski Kurator Oświaty Jerzy Kotlęga, Starosta Pyrzycki Władysław Dusza, Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Marcinkiewicz, Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński. Od tego wydarzenia zawsze w maju obchodzony jest DZIEŃ PARTONA. W pierwszym poczcie sztandarowym szkołę reprezentują: Magdalena Bartnicka, Krzysztof Sindrewicz i Aleksandra Kamińska.
  • rok szkolny 2003/04 – gimnazjum bierze udział w akcji zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego i zdobywa z dniem 10.10.2003r. Certyfikat Nr 541/2003r. „Szkoła z klasą”.
  • z dniem 31 sierpnia 2017r. kończy działalność Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach.
  • rok szkolny 2017/2018 – w budynku przy ul. Rejtana 6 rozpoczyna działalność Szkoła Podstawowa w Pyrzycach. W Szkole naukę kontynuują uczniowie drugich i trzecich klas Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach.
  • rok szkolny 2018/2019 - drugi rok funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Pyrzycach. Rozpoczyna się procedura nadania imienia Szkole Podstawowej w Pyrzycach. W Szkole naukę kontynuują uczniowie trzecich klas Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach.
  • rok szkolny 2019/2020 - ......
  • rok szkolny 2020/2021 - ......
  •  

  Zestawienia organizacyjne szkoły w latach 1999-2019

  Dyrektorzy:

  • 1999-2002 Andrzej Jakieła
  • 2002-2012 Marian Pihan
  • 2012 -2017 Renata Bochan – Bochanowicz
  • od 2017 – Ireneusz Szymański

  Wicedyrektorzy:

  • 1999 – 2002 Marian Pihan
  • 2002 – 2004 Szczepan Łukasiewicz
  • 2003 – 2006 Helena Nowak
  • 2006 – 2012 Małgorzata Słomka – Bojko
  • 2004 – 2017 Wioletta Michalska
  • od 2017 – Marta Dolna

   

  Sekretariat szkoły od początku istnienia gimnazjum obsługuje Aleksandra Juda. Bibliotekę szkolną od początku i nieprzerwanie prowadziła Małgorzata Majak.

  w roku szkolnym 2019/2020 - Wioletta Podraska

  w roku szkolnym 2020/2021  - Wioletta Podraska, Małgorzata Majak

  w roku szkolnym 2021/2022 - Małgorzata Majak

   

  Specjaliści w sprawach wychowania w poszczególnych latach:

  Pedagog szkolny na pełnym etacie:

  • 1999 – 2006 Helena Nowak
  • 2001 – 2008 Bożena Rolbiecka
  • 2015 – 2017 Magdalena Cupak, Barbara Stachera
  • od roku 2008 Beata Berdzik
  • od roku 2011 Maryla Kaźmierska

   

  Psycholog na niepełnym etacie, chronologicznie:

  • Mariola Szwarc, Magdalena Kroczyk, Hanna Olsztyńska, Magdalena Cupak
  • 2015-2016 Hanna Olsztyńska, Magdalena Cupak
  • 2016-2017 Kamila Wojszkun-Piasecka, Magdalena Cupak
  • od 2017 – …………………..

   

  Psycholog na pełnym etacie:

  • rok szk. 2008/09 Maria Świąder
  • 2009 – 2016 Kamila Wojszkun-Piasecka
  • od 2017 – Katarzyna Modzelewska
  • rok szkolny 2020/2021 -  brak
  • rok szkolny 2021/2022 - Katarzyna Tańska

   

  Kierownicy Świetlicy Szkolnej:

  • Barbara Michalska 1999 – 2002
  • Barbara Stachera od roku 2002 – 2012

  od 2012 roku brak kierownika świetlicy

   

  Opieka medyczna pielęgniarek:

  • 1999 – 2002 Kazimiera Stec
  • 2002/2003 Elżbieta Chojnicka
  • 2003/2004 Łucja Łaniewska
  • 2004/2005 Sabina Muskała
  • 2005 – 2007 Halina Prymus
  • 2007 – 2010 Halina Szczepkowska
  • 2015 – 2016 Halina Szczepkowska, Krystyna Gołaszewska
  • 2016 – 2017 Halina Szczepkowska, Krystyna Gołaszewska
  • 2017 – 2018 Halina Szczepkowska, Krystyna Gołaszewska
  • 2018-2019 Halina Szczepkowska
  • 2019/2020 Halina Szczepkowska
  • 2020/2021 Halina Szczepkowska
  • 2021/2022  Elżbieta Chojnacka, Edyta Dąbrowska / Michalina Matusiak

   

  Doradca zawodowy:

  • od roku 2007 Justyna Kozłowska
  • 2015-2016 Justyna Krzentowska, Anna Mierzwiak
  • od 2016 Anna Mierzwiak
  • od 2018 Justyna Krzentowska
  •  

  Najlepsi uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach wpisani do Złotej Księgi:

  • Aleksandra Muskała 5.55 r.szk. 2001/02
  • Barbara Michalska 5,75 r.szk. 2002/03
  • Aleksandra Kamieńska 5,54 r.szk. 2003/04
  • Marek Grzelakowski 5,71 r.szk. 2004/05
  • Łukasz Jakowyszak 5,50 r.szk. 2005/06
  • Aleksandra Budnicka 5,71 r.szk. 2007/08
  • Krzysztof Kopciewicz 5,47 r szk. 2007/08
  • Michał Ogrodnik 5,47 r.szk. 2007/08
  • Urszula Warejko 5,63 r.szk. 2008/09
  • Oskar Wiśniewski 5,56 r.szk. 2009/10
  • Dominika Siepka 5,38 r.szk. 2010/11
  • Aleksandra Hawryluk 5,72 r.szk. 2011/12
  • ……………………………..r.szk. 2012/2013
  • Anita Lal, Justyna Warejko 5,53 r.szk. 2013/2014
  • Wiktoria Szymanis 5, 56 r.szk. 2014/2015
  • ………………………………..r.szk. 2015/2016
  • Luiza Dzięgielewska 5, 28 r.szk. 2016/2017
  • Bartosz Kaźmierski  5,72  r.szk. 2017/2018
  • ..........................................  r.szk. 2018/2019
  • ..........................................  r.szk. 2019/2020
  • ..........................................  r.szk. 2020/2021
  • ..........................................  r.szk. 2021/2022
  •  

  Wśród różnorodnej działalności szkoły najbardziej spektakularne zadania na stałe są wpisane do jej kalendarza: Dzień Niepodległości, Kiermasze Świąteczne, Spotkania opłatkowe dla Seniorów, Dzień Zakończenia Walk o Pyrzyce, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Otwarty Szkoły, wymiana młodzieży z Alte Landesschule w Korbach.

   

  Od roku 1999 szkoła osiągnęła wiele sukcesów w różnych dyscyplinach sportowych.
  W Gimnazjadach Wojewódzkich zdobyła ok. 100 medali złotych, srebrnych i brązowych. Szkoła rokrocznie reprezentuje miasto i Gminę Pyrzyce we wszystkich dyscyplinach sportowych zaproponowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

   

  Szkoła ma również wielu laureatów różnych konkursów przedmiotowych o zasięgu rejonowym czy wojewódzkim. Trudno ich wszystkich wymienić. Największym sukcesem dla ucznia jest zdobycie tytułu laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim czy ogólnopolskim. Wśród takich uczniów znaleźli się m. in. Żaneta Ogrodowicz, Paweł Werda, Marcin Górny, Jakub Kujawa, Przemysław Lal, Aleksandra Hawryluk czy też Mateusz Kulis.

   

  Autorzy: K. Dziadkiewicz
  B. Rolbiecka
  W. Michalak

  aktualizacja W.Michalska

  Data dodania: 2018-08-29 22:36:28
  Data edycji: 2022-02-20 15:07:35
  Ilość wyświetleń: 5708

  Konkursy

  Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
  Więcej informacji

  Ankiety

  Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
  Więcej informacji

  Kalendarz

  Klasy

  Przejdź na stronę swojej klasy!
  Więcej informacji

  Klasy

  Przejdź na stronę swojej klasy!
  Zobacz
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej