Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Bezpieczna +

  Bezpieczna +

  Rok 2017/2018, to pierwszy rok funkcjonowania szkoły podstawowej w budynku naszej szkoły od wielu lat. Zarówno uczniowie, ich rodzice, a także nauczyciele uważali, że ważne jest, abyśmy tworzyli zgrany zespół. Pojawiło się pytanie, co zrobić?, jak zachęcić do pracy razem? Co dla nas wszystkich jest najważniejsze?. Diagnoza poszła łatwo. Wszyscy chcieliśmy tego samego:

  • aby budować więzi interpersonalne między uczniami pochodzącymi z różnych środowisk,
  • aby dbać o prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny naszych uczniów,
  • aby promować aktywności i autentyczności uczniów, zwiększać otwartość szkoły na współpracę z otoczeniem,
  • aby doskonalić umiejętności i nawyki uczniów w zakresie bezpiecznego spędzania czasu wolnego nad wodą zimą i latem,
  • aby integrować się z ludźmi żyjącymi obok nas.

  Od rozmów przeszliśmy do czynów.

  Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Pyrzycach: Joanna Zienkiewicz, Wioletta Michalska i Antoni Zienkiewicz  napisali wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w roku 2018 na realizację działań ułatwiających współdziałanie z podmiotami, których celem jest kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Wniosek został pozytywnie oceniony przez Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

  Na realizację zadań zaplanowanych we wniosku pozyskaliśmy łącznie kwotę 28302,50zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji Narodowej w wysokości 22555,00zł.

  W ramach realizacji projektu odbyły się następujące działania:

  1. Pierwsza pomoc przedmedyczna w klasach pierwszych - Jak udzielić pomocy koledze lub naszej pani?
  2. Uczniowie przedszkolakom – „II Spartakiada Przedszkolaków”
  3. Zajęcia w centrum szkoleniowym Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie dla uczniów klas: 1a, 1b, 4a, 6a,7a.
  4. Pokaz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla rodziców.
  5. Gminny turniej „Siódme poty” uczniów klas pierwszych  i uczniów klas czwartych.
  6. Gry i zabawy integracyjne „Ruch to zdrowie”  dla uczniów klas pierwszych, klasy szóstej i klasy siódmej.
  7. Wyjazdy integracyjne uczniów klas pierwszych, klasy czwartej  do Zatoni Dolnej –„Dolina Miłości”, uczniów klasy szóstej i siódmej  do Świnoujścia i Międzyzdrojów.

   Za pozyskane z Ministerstwa Edukacji Narodowej środki finansowe zostały zakupione:

  • fantom, zestaw ratownictwa wodnego, maski do sztucznego oddychania, defibrylator szkoleniowy i zestaw szyn Kramera i są wykorzystywane przez nauczycieli wychowania fizycznego podczas ćwiczeń przypominających z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz przez nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa podczas zajęć lekcyjnych dla uczniów klas ósmych w kolejnych latach szkolnych,
  • zestaw urządzeń nagłaśniających i już jest wykorzystywany podczas imprez ogólnoszkolnych oraz będzie wykorzystywany podczas imprez sportowych o zasięgu szkolnym i międzyszkolnym organizowanych na terenie szkoły,
  • sprzęt sportowy został już przeznaczony do pracy z uczniami klas pierwszych i drugich; pozwala rozwijać sprawność sportową, zdrową rywalizację, poprzez zabawę integrować uczniów klasy, szkoły, a także uczy innych form spędzania czasu niż komórka i komputer, a takie zachowania promujemy. Pozwala także prowadzić ciekawsze zajęcia o charakterze korekcyjnym.

  Realizując zadania w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - „Bezpieczna+" spełnialiśmy oczekiwania uczniów, ich rodziców i nas samych – nauczycieli.

  Data dodania: 2018-10-20 21:28:23
  Data edycji: 2018-10-20 22:19:45
  Ilość wyświetleń: 1520

  Konkursy

  Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
  Więcej informacji

  Ankiety

  Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
  Więcej informacji

  Kalendarz

  Klasy

  Przejdź na stronę swojej klasy!
  Więcej informacji

  Klasy

  Przejdź na stronę swojej klasy!
  Zobacz
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej