Czcionka:

A+A-

Kontrast:

O egzaminie...

Informacje ogólne o egzaminie ósmoklasisty

  1. Egzamin ósmoklasisty sprawdza wiadomości i umiejętności  określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.
  2. Egzamin jest przeprowadzany w formie pisemnej przez kilka kolejnych dni.
  3. Uczeń klasy ósmej od roku szkolnego 2017/2018 przystępuje do egzaminu z nastepujących przedmiotów:
  1. z języka polskiego (120 minut),
  2. z matematyki (100 minut),
  3. z języka obcego nowożytnego (90 minut)
  4. oraz od roku szkolnego 2021/ 2022 z jednego wybranego przez ucznia przedmiotu spośród nastepujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia.

4. Egzamin jest obowiązkowy.

5. Egzamin nie ma progu zdawalności.

 

Data dodania: 2020-10-16 21:14:03
Data edycji: 2020-10-16 21:16:00
Ilość wyświetleń: 292

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej