Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin biblioteki

Regulamin biblioteki - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pyrzycach

1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.
2. Dni i godziny pracy biblioteki szkolnej są określane na początku roku szkolnego oraz podawane do wiadomości wszystkich zainteresowanych.
3. Książki wolno wypożyczać jedynie na swoje nazwisko.
4. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na miesiąc.
5. Książek (zwłaszcza lektur) nie wolno przetrzymywać.
6. Uczeń, który nie oddał książki w terminie, nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
7. W uzasadnionych przypadkach, po uzgodnieniu z bibliotekarzem, termin zwrotu może być przesunięty.
8. Wypożyczone książki należy szanować i nie wynosić z biblioteki bez wiedzy bibliotekarza.
9. W bibliotece obowiązuje cisza.
10. Do biblioteki nie wolno wnosić jedzenia i picia.
11. Uczniom stwarza się możliwość wypożyczenia książek na czas ferii.
12. Trzy tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy zwrócić do biblioteki.
13. Za książkę zgubioną lub zniszczoną uczeń powinien zwrócić do biblioteki taką samą zakupioną w księgarni. W przypadku braku tytułu na rynku księgarskim uczeń może odkupić inną po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

Data dodania: 2021-06-01 21:30:11
Data edycji: 2021-06-01 21:33:12
Ilość wyświetleń: 177

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej