Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

  Regulamin wypożyczania podręczników

  Regulamin wypożyczania podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w bibliotece - Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Pyrzycach


  Każdy uczeń ma prawo do bezpłatnego wypożyczenia podręczników oraz materiałów edukacyjnych z biblioteki szkolnej. Podręczniki są własnością szkoły i są wypożyczane na rok szkolny.

  W ostatnim tygodniu nauki w szkole lub w terminie wskazanym przez wychowawcę należy je zwrócić w komplecie do biblioteki. Podręczniki należy oddać do biblioteki także w przypadku skreślenia ucznia z listy lub przeniesienia do innej szkoły.

  Wypożyczone książki należy szanować, chronić przed zniszczeniem i utratą; nie wolno w nich pisać, rysować, zaginać stron.

  Rodzic/prawny opiekun lub uczeń ma obowiązek we własnym zakresie je obłożyć.

  Podczas zwrotu podręczników zostanie dokonana przez wychowawców klas ich ocena określająca stopień zużycia. W przypadku zużycia wykraczającego poza zwykłe użytkowanie (bądź zniszczenia lub zgubienia) rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do odkupienia takiego samego podręcznika.

  Wszyscy uczniowie otrzymują bezpłatnie ćwiczenia wskazane przez nauczyciela. Nie podlegają one zwrotowi. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych w trakcie trwania roku szkolnego, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe.

  Rodzice/prawni opiekunowie są zobligowani do zapoznania się z powyższym regulaminem i potwierdzenie tego faktu poprzez złożenie podpisu na liście obecności podczas zebrania z rodzicami.

  Data dodania: 2018-09-05 11:04:40
  Data edycji: 2021-06-01 21:28:35
  Ilość wyświetleń: 1348

  Konkursy

  Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
  Więcej informacji

  Ankiety

  Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
  Więcej informacji

  Kalendarz

  Klasy

  Przejdź na stronę swojej klasy!
  Więcej informacji

  Klasy

  Przejdź na stronę swojej klasy!
  Zobacz
  Bądź z nami
  Aktualności i informacje
  Biuletynu Informacji Publicznej
  Biuletynu Informacji Publicznej