Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Informacje o bibliotece

BIBLIOTEKA SZKOLNA:

 • Wspomaga nauczycieli w realizowaniu podstawy programowej.
 • Realizuje zadania określone w statucie szkoły.
 • Gromadzi i udostępnia zbiory uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły.
 • Realizuje zadania edukacji czytelniczej i medialnej, regionalnej, kulturalnej.
 • Realizuje program wychowawczy i profilaktyki.
 • Popularyzuje osiągnięcia patrona szkoły.
 • Propaguje informacje na temat świąt religijnych, państwowych.
 • Popularyzuje ważne wydarzenia kulturalne, rocznice.
 • Włącza się w realizację planu pracy szkoły.
 • Prowadzi różnorodne formy wizualnej informacji, popularyzując książki i czytanie.
 • Organizuje wystawy.
 • Udostępnia podręczniki, ćwiczenia i materiały edukacyjne uczniom szkoły zakupione ze środków dotacji celowej MEN.
 • Jest otwarta na propozycje uczniów i nauczycieli.

 

Data dodania: 2018-09-05 11:03:20
Data edycji: 2018-09-22 22:02:10
Ilość wyświetleń: 316

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Do uroczystości związanej z nadaniem imienia i sztandaru szkole pozostało 66 dni.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button