Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Pielęgniarka szkolna

W roku szkolnym 2019/2020 opiekę pielęgniarską sprawuje pani Halina Szczepkowska

Pielęgniarka szkolna udziela pomocy  w dniach:

  • poniedziałek w godzinach: 7.30-11.30
  • środa w godzinach: 7.30-11.30

Pod nieobecność pielęgniarki uczeń w czasie lekcji jest pod opieką nauczyciela w klasie, podczas przerw między lekcjami pod nadzorem nauczyciela dyżurującego na korytarzu.

Gdy uczeń sygnalizuje złe samopoczucie nauczyciel kontaktuje się z pedagogiem, wicedyrektorem lub dyrektorem, którzy przejmują opiekę nad dzieckiem do czasu odbioru przez rodzica.

W każdej sytuacji kontaktujemy się z rodzicem telefonicznie i wspólnie ustalamy dalsze działanie.

Data dodania: 2018-09-05 10:54:40
Data edycji: 2019-11-05 20:56:04
Ilość wyświetleń: 734

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Do uroczystości związanej z nadaniem imienia i sztandaru szkole pozostało 65 dni.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button