Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Regulamin wypożyczania podręczników

Regulamin wypożyczania  podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w bibliotece Szkoły Podstawowej w Pyrzycach przy ul Rejtana 6

 

Każdy uczeń ma prawo do bezpłatnego wypożyczenia podręczników oraz materiałów edukacyjnych z biblioteki szkolnej. Podręczniki są własnością szkoły i są wypożyczane na okres jednego roku szkolnego. W ostatnim tygodniu nauki w szkole lub w terminie wskazanym przez wychowawcę należy je zwrócić w komplecie do biblioteki. Podręczniki należy oddać do biblioteki także w przypadku skreślenia ucznia z listy lub przeniesienia do innej szkoły. Wypożyczone książki należy szanować, chronić przed zniszczeniem i utratą; nie wolno w nich pisać, rysować, zaginać stron. Rodzic/prawny opiekun lub uczeń ma obowiązek we własnym zakresie je obłożyć.

 

Podczas zwrotu podręczników zostanie dokonana przez wychowawców klas ich ocena określająca stopień  zużycia. W przypadku zużycia wykraczającego poza zwykłe użytkowanie (bądź zniszczenia lub zgubienia) rodzic/prawny opiekun  jest zobowiązany do zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Równowartość ceny rynkowej podręcznika lub materiału edukacyjnego należy wpłacić na konto wskazane przez dyrektora szkoły.

 

Wszyscy uczniowie otrzymują bezpłatnie ćwiczenia w celu wykorzystania w ciągu roku szkolnego. Nie podlegają one zwrotowi. W przypadku zniszczenia lub zagubienia materiałów ćwiczeniowych w trakcie trwania roku szkolnego, rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani, we własnym zakresie, zaopatrzyć dziecko w nowe materiały ćwiczeniowe. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do zapoznania się z powyższym regulaminem i potwierdzenie poprzez złożenie podpisu na liście obecności podczas zebrania z rodzicami.   

Data dodania: 2018-09-05 11:04:40
Data edycji: 2020-09-13 17:56:53
Ilość wyświetleń: 345

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Do uroczystości wręczenia sztandaru pozostało 29 dni.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej