Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ubezpieczenie uczniów

Rodzice pod koniec sierpnia 2020r. spośród przedłożonych propozycji wybrali nowego ubezpieczyciela.

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2021/2022 pozostaje bez zmian.

 

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach od 01.09.2020 są ubezpieczeni w INTER RISK

Nr polisyEDU-A/P 081865           Kwota ubezpieczenia:  - 31,50 zł.

 

Jak zgłosić szkodę z ubezpieczenia szkolnego?

  1. zgłoszenie internetowe szkody: https://www.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1
  2. zgłoszenie telefoniczne na nr tel.  22 212 20 12 lub 22 575 25 25
  3. pocztą tradycyjną na adres InterRisk TU S.A., Przegroda Pocztowa 3334
  4. zeskanowane dokumenty lub (zdjęcia dokumentów) mozna wysłać na skrzynkę mailową:  interrisk.szkody@vigekspert.pl

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza nalezy przygotować numer polisy szkolnej.

Przed rozpoczęciem zgłaszania szkody należy przygotować:

  • PESEL osoby ubezpieczonej i zgłaszającej uprawnionej do otrzymywania informacji w sprawie zgłoszonej szkody
  • dane teleadresowe
  • numer rachunku bankowego, na który nastąpi wypłata ewentualnego odszkodowania
  • skany pełnej dokumentacji z powypadkowego leczenia ubezpieczonego ( od momentu udzielenie pierwszej pomocy medycznej do zakończenia leczenia)
  • dokładne okoliczności powstania szkody ( w tym data i miejsce zaistnienia szkody)
  • oryginały rachunków/ faktur wystawionych imiennie na ubezpieczonego ( w przypadku ubiegania sie o zwrot kosztów powypadkowego leczenia)

We wniosku o wypłatę świadczenia należy wpisać pełne informacje dotyczące zgłaszanej szkody. 

Szkoła wypełnia jedynie ostatnią część tego wniosku, gdzie wpisuje numer polisy, imię i nazwisko dziecka.

Opiekunem szkoły jest Pan Dariusz Zaborowski tel. 883952595.

 

Data dodania: 2019-08-30 06:08:12
Data edycji: 2021-08-30 22:30:20
Ilość wyświetleń: 1038

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej