Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Dofinansowanie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Dofinansowanie sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin pegeerowskich

Termin składania oświadczeń upływa 22 października 2021 r. 

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia wraz z zapotrzebowaniem i zgoda na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w godzinach 7:00-15:00.

 

O dofinansowanie wnioskować będzie gmina Pyrzyce na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców uczniów/opiekunów lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie rolnym i zamieszkiwali w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej.

 

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu. 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach-https://www.pyrzyce.um.gov.pl/aktualnosci/pokaz/5309_granty_ppgr_wsparcie_dzieci_z_rodzin_pegeerowskich_w_rozwoju_cyfrowym

 
Data dodania: 2021-10-13 06:21:33
Data edycji: 2021-10-15 14:50:56
Ilość wyświetleń: 89

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej