Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Historia szkoły

 • 04.03.1999r. – podjęcie Uchwały Nr VII/70/99 w sprawie założenia gimnazjum w Pyrzycach z dniem 01 września 1999r. przez Radę Miejską w Pyrzycach.
 • rok szkolny 1999/2000 – rozpoczęcie działalności Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. Siedzibą gimnazjum staje się budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. Henryka Dąbrowskiego, istniejący od 1978 roku. Dyrektorem gimnazjum jest Andrzej Jakieła.
 • przez pierwsze dwa lata współistnieją dwie szkoły: SP nr 1 i gimnazjum, które najpierw ma tylko klasy pierwsze, w następnym roku drugie i w roku szkolnym 2001/02 pełną obsadę uczniów na trzech poziomach. Terytorialnie szkoła obejmuje całą gminę Pyrzyce, a uczniowie są dowożeni autobusami szkolnymi. Pierwszą Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą: Agata Czekaj, Alicja Przygoda, Magdalena Rak, Paulina Jaszczyszyn, Aleksandra Muskała.
 • rok szkolny 2000/2001 – gimnazjum kontynuuje zadanie rozpoczęte przez SP nr 1 w ramach współpracy miast partnerskich Pyrzyce – Korbach: wymiana młodzieży z Alte Landesschule w Korbach,
 • 22.06.2001r. – przestaje funkcjonować Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Henryka Dąbrowskiego. Szkoła podstawowa, której historia zaczyna się w 1955 roku, której nadano imię w roku 1970, mieszcząca się przy ul. Szkolnej, a w roku 1978 przeniesiona na ul. Rejtana 6, przestaje istnieć.
 • rok szkolny 2001/2002 – rozpoczynają się prace związane z wyborem patrona szkoły i nadania imienia szkole. W demokratycznych wyborach bierze udział cała społeczność szkolna, młodzież i dorośli. Patronką szkoły staje się polska noblistka Maria Skłodowska-Curie. Dyrektor Andrzej Jakieła zwraca się do Rady Miejskiej w Pyrzycach z prośbą o podjęcie uchwały nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie.
 • od roku szkolnego 2001/02 istnieje Złota Księga Absolwentów, do której wpisują się uczniowie opuszczający mury szkoły ze średnią ocen od 5,0.
 • 01.09.2002r. – dyrektorem zostaje Marian Pihan,
 • wrzesień 2002r. – ogłoszenie konkursu na logo szkoły; pierwsze miejsce zajmuje projekt logo, opracowany przez Mikołaja Ostolskiego z kl. 1f (opiekun Bożena Masternak) i odtąd to logo jest znakiem rozpoznawczym gimnazjum.
 • 25.06.2002r. – Rada Miejska podejmuje uchwałę Nr XLV/483/02 w sprawie nadania szkole imienia Marii Skłodowskiej-Curie, a szkołę opuszcza pierwszych 287 absolwentów.
 • 23.05.2003r. – uroczyste nadanie szkole imienia Marii Skłodowskiej – Curie i poświęcenie sztandaru przez ks. Proboszcza Tadeusz Zacharę. Na sztandarze widnieje wizerunek patronki i logo szkoły. Od tej pory pełna nazwa szkoły brzmi: Publiczne Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach. W uroczystości nadania imienia biorą udział: Zachodnioporski Kurator Oświaty Jerzy Kotlęga, Starosta Pyrzycki Władysław Dusza, Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Marcinkiewicz, Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński. Od tego wydarzenia zawsze w maju obchodzony jest DZIEŃ PARTONA. W pierwszym poczcie sztandarowym szkołę reprezentują: Magdalena Bartnicka, Krzysztof Sindrewicz i Aleksandra Kamińska.
 • rok szkolny 2003/04 – gimnazjum bierze udział w akcji zorganizowanej przez „Gazetę Wyborczą” i Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Aleksandra Kwaśniewskiego i zdobywa z dniem 10.10.2003r. Certyfikat Nr 541/2003r. „Szkoła z klasą”.
 • z dniem 31 sierpnia 2017r. kończy działalność Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach.
 • rok szkolny 2017/2018 – w budynku przy ul. Rejtana 6 rozpoczyna działalność Szkoła Podstawowa w Pyrzycach. W Szkole naukę kontynuują uczniowie drugich i trzecich klas Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach.
 • rok szkolny 2018/2019 - drugi rok funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Pyrzycach. Rozpoczyna się procedura nadania imienia Szkole Podstawowej w Pyrzycach. W Szkole naukę kontynuują uczniowie trzecich klas Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach i Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach.
 • rok szkolny 2019/2020 - trwa...

 

Zestawienia organizacyjne szkoły w latach 1999-2019

Dyrektorzy:

 • 1999-2002 Andrzej Jakieła
 • 2002-2012 Marian Pihan
 • 2012 -2017 Renata Bochan – Bochanowicz
 • od 2017 – Ireneusz Szymański

Wicedyrektorzy:

 • 1999 – 2002 Marian Pihan
 • 2002 – 2004 Szczepan Łukasiewicz
 • 2003 – 2006 Helena Nowak
 • 2006 – 2012 Małgorzata Słomka – Bojko
 • 2004 – 2017 Wioletta Michalska
 • od 2017 – Marta Dolna

 

Sekretariat szkoły od początku istnienia gimnazjum obsługuje Aleksandra Juda. Bibliotekę szkolną od początku i nieprzerwanie prowadziła Małgorzata Majak.

w roku szkolnym 2019/2020 - Wioletta Podraska

 

Specjaliści w sprawach wychowania w poszczególnych latach:

Pedagog szkolny na pełnym etacie:

 • 1999 – 2006 Helena Nowak
 • 2001 – 2008 Bożena Rolbiecka
 • 2015 – 2017 Magdalena Cupak, Barbara Stachera
 • od roku 2008 Beata Berdzik
 • od roku 2011 Maryla Kaźmierska

 

Psycholog na niepełnym etacie, chronologicznie:

 • Mariola Szwarc, Magdalena Kroczyk, Hanna Olsztyńska, Magdalena Cupak
 • 2015-2016 Hanna Olsztyńska, Magdalena Cupak
 • 2016-2017 Kamila Wojszkun-Piasecka, Magdalena Cupak
 • od 2017 – …………………..

 

Psycholog na pełnym etacie:

 • rok szk. 2008/09 Maria Świąder
 • 2009 – 2016 Kamila Wojszkun-Piasecka
 • od 2017 – Katarzyna Modzelewska

 

Kierownicy Świetlicy Szkolnej:

 • Barbara Michalska 1999 – 2002
 • Barbara Stachera od roku 2002 – 2012

od 2012 roku brak kierownika świetlicy

 

Opieka medyczna pielęgniarek:

 • 1999 – 2002 Kazimiera Stec
 • 2002/2003 Elżbieta Chojnicka
 • 2003/2004 Łucja Łaniewska
 • 2004/2005 Sabina Muskała
 • 2005 – 2007 Halina Prymus
 • 2007 – 2010 Halina Szczepkowska
 • 2015 – 2016 Halina Szczepkowska, Krystyna Gołaszewska
 • 2016 – 2017 Halina Szczepkowska, Krystyna Gołaszewska
 • 2017 – 2018 Halina Szczepkowska, Krystyna Gołaszewska
 • 2018-2019 Halina Szczepkowska
 • 2019/2020 ........................................

 

Doradca zawodowy:

 • od roku 2007 Justyna Kozłowska
 • 2015-2016 Justyna Krzentowska, Anna Mierzwiak
 • od 2016 Anna Mierzwiak
 • od 2018 Justyna Krzentowska

Najlepsi uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach wpisani do Złotej Księgi:

 • Aleksandra Muskała 5.55 r.szk. 2001/02
 • Barbara Michalska 5,75 r.szk. 2002/03
 • Aleksandra Kamieńska 5,54 r.szk. 2003/04
 • Marek Grzelakowski 5,71 r.szk. 2004/05
 • Łukasz Jakowyszak 5,50 r.szk. 2005/06
 • Aleksandra Budnicka 5,71 r.szk. 2007/08
 • Krzysztof Kopciewicz 5,47 r szk. 2007/08
 • Michał Ogrodnik 5,47 r.szk. 2007/08
 • Urszula Warejko 5,63 r.szk. 2008/09
 • Oskar Wiśniewski 5,56 r.szk. 2009/10
 • Dominika Siepka 5,38 r.szk. 2010/11
 • Aleksandra Hawryluk 5,72 r.szk. 2011/12
 • ……………………………..r.szk. 2012/2013
 • Anita Lal, Justyna Warejko 5,53 r.szk. 2013/2014
 • Wiktoria Szymanis 5, 56 r.szk. 2014/2015
 • ………………………………..r.szk. 2015/2016
 • Luiza Dzięgielewska 5, 28 r.szk. 2016/2017
 • Bartosz Kaźmierski  5,72  r.szk. 2017/2018
 • ..........................................  r.szk. 2018/2019
 •  

Wśród różnorodnej działalności szkoły najbardziej spektakularne zadania na stałe są wpisane do jej kalendarza: Dzień Niepodległości, Kiermasze Świąteczne, Spotkania opłatkowe dla Seniorów, Dzień Zakończenia Walk o Pyrzyce, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Patrona Szkoły, Dzień Otwarty Szkoły, wymiana młodzieży z Alte Landesschule w Korbach.

 

Od roku 1999 szkoła osiągnęła wiele sukcesów w różnych dyscyplinach sportowych.
W Gimnazjadach Wojewódzkich zdobyła ok. 100 medali złotych, srebrnych i brązowych. Szkoła rokrocznie reprezentuje miasto i Gminę Pyrzyce we wszystkich dyscyplinach sportowych zaproponowanych przez Szkolny Związek Sportowy.

 

Szkoła ma również wielu laureatów różnych konkursów przedmiotowych o zasięgu rejonowym czy wojewódzkim. Trudno ich wszystkich wymienić. Największym sukcesem dla ucznia jest zdobycie tytułu laureata konkursu o zasięgu wojewódzkim czy ogólnopolskim. Wśród takich uczniów znaleźli się m. in. Żaneta Ogrodowicz, Paweł Werda, Marcin Górny, Jakub Kujawa, Przemysław Lal, Aleksandra Hawryluk czy też Mateusz Kulis.

 

Autorzy: K. Dziadkiewicz
B. Rolbiecka
W. Michalak

aktualizacja W.Michalska

Data dodania: 2018-08-29 22:36:28
Data edycji: 2020-09-12 21:51:33
Ilość wyświetleń: 2360

Konkursy

Zgłoś się do konkursu szkolnego! Nabór trwa jeszcze kilka dni!
Więcej informacji

Ankiety

Weź udział w jednej z ankiet szkolnych! Twoja opinia jest ważna!
Więcej informacji

Kalendarz

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Więcej informacji

Klasy

Przejdź na stronę swojej klasy!
Zobacz

Do uroczystości wręczenia sztandaru pozostało 38 dni.

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej